Energooszczędny rekuperator pozwala obniżyć koszty ogrzewania

Ciepło w piecu, którym ogrzewamy nasze domy potrzebują różnych rodzajów paliwa. Jest to energia pozyskiwania ze spalania węgla, gazu lub oleju opałowego.  Gazy, które powstają podczas procesu spalania, opuszczają piec przy określonej temperaturze, wydostając się przez komin.

Odzyskiwanie ciepła za pomocą rekuperatora

energooszczędny rekuperator - poznańCzasami gazy spalinowe przenoszą pewną ilość energii, co powoduje wzrost ich temperatury. Energia cieplna zawarta w spalinach jest energią odpadową, ponieważ zostaje usunięta. Możliwe jest jednak odzyskanie części tej energii, za pomocą urządzenia nazywanego rekuperatorem.  Rekuperator to urządzenie służące do odzyskiwania energii cieplnej z systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji lub procesu przemysłowego. To urządzenie pomaga poprawić efektywność energetyczną, co może obniżyć koszty związane z ogrzewaniem. W zależności od zastosowania urządzenie jakim jest energooszczędny rekuperator – poznań może być również znany jako wymiennik ciepła lub jednostka odzysku ciepła. Jednostki te są powszechnie spotykane w systemach ogrzewania budynku. Rekuperator jest zainstalowany w kanale tuż przed otworami wylotowymi. Para równoległych płyt wewnątrz urządzenia oddziela gorące powietrze od chłodnego, kierując powietrze do dwóch oddzielnych miejsc. Chłodne powietrze jest usuwane z budynku przez tradycyjne układy kominowe, podczas gdy gorące powietrze jest kierowane z powrotem do przewodów zasilających w celu ponownego wykorzystania w systemie grzewczym. Różne typy konstrukcji rekuperatora mogą wpływać na możliwości odzyskiwania ciepła przez te systemy.

Jednostki pionowe są najmniej wydajne i składają się z pionowych płyt w dużej zewnętrznej obudowie. Jednostki poziome, które są bardziej zwarte i wykorzystują poziome płyty, wydają się być bardziej wydajne. Najbardziej wydajne jednostki mają wewnętrzną strukturę komórkową, dzięki której odzyskuje się największą ilość ciepła.